VARSEL OM ENDRING I FORELDREBETALING

I forslaget til statsbudsjett for 2019 ligger det inne en økning i satsene for foreldrebetaling.