Høstbasar

Velkommen 25.10. fra kl. 14:00 i menighetssalen