Tilbakebetaling

Orientering fra PBL-Regnskap Det er ikke avklart på hvilken måte dette skal gjøres eller når. Mars er allerede betalt og april er sendt ut. Fakturaene betales som normalt. Tilbakebetaling fra 13.3. og evt. april skjer på faktura for mai. Se brev fra regnskap under her: