Barnehagen blir fortsatt stengt

Foreløpig til og med 13.4.