Minipresentasjon av "Kroppen er min"

Litt om samtaleverktøyet KROPPEN ER MIN som starter i førskolegruppa høsten 2019.