FORELDREMØTER

22.5.2017 blir det foreldreråd kl. 18.30 

Barnas Plattform kommer og det blir foreldrekurs kl. 19-21.

 

 

referat foreldremøte 13.9.16referat foreldremøte 13.9.16

innkalling foreldremøte høst16