Velkommen som søker til Tybakken barnehage!

Det søkes via Barnehageportalen på nettsidene til Arendal kommune. (Klikk på overskriften her og følg linken under bildet.) Vi tar inn barn gjennom hele året, dersom vi har ledig kapasitet.

Her kan du søke om plass

Hovedopptaket skjer på våren og søknadsfristen er 1.3.