LYKKE, FRYD og GLEDE

LYKKE har 7 barn født i 2016 og 3 barn født i 2017.

FRYD  har 1 barn født i 2015, 11 barn født i 2014 og 4 barn født i 2013.

GLEDE har 6 barn født i 2015 og 7 barn født i 2016.

 

Totalt på huset har vi 4,3 pedagogstillinger og 6,3 assistentstillinger.

I tillegg har vi styrer i full stilling og renholder 40 % (det vaskes hver dag)

Vi oppfyller pedagognorm og bemanningsnorm.