LYKKE, FRYD og GLEDE

LYKKE har 3 barn født i 2017 og 10 barn født i 2018.

FRYD  har 12 barn født i 2014 og 6 barn født i 2015.

GLEDE har 16 barn født i 2016 og 2 barn født i 2017.

 

Totalt på huset har vi 5,1 pedagogstillinger og 5,9 assistentstillinger.

I tillegg har vi styrer i full stilling og renholder 40 % (det vaskes hver dag)

Vi oppfyller pedagognorm og bemanningsnorm.