Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte. Barnehageåret 17/18 er det Inger-Lise Hognerud som er leder av SU. De andre foreldrerepresentantene er Bettina Botterli Andersen og Cathrine Elisabeth Øygarden. De ansattes representanter er Silje Carlsen, Elin Ødegård Lund og Lisbeth Bertelsen.