Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte. Barnehageåret 18/19 er det Inger-Lise Hognerud som er leder av SU. De andre foreldrerepresentantene er Cathrine Elisabeth Øygarden og Silje Øderud. De ansattes representanter er Silje Carlsen, Elin Ødegård Lund og Lisbeth Bertelsen.