Stiftelsen

Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Tromøy menighets Barnehager (STmB), som er en ideell stiftelse. Styret mottar ikke noen form for godtgjørelse. Driftsoverskudd går tilbake til barnehagen. Vi mottar kommunalt driftstilskudd.

Styret i STmB utnevnes av Tromøy menighetsråd.

 

Styret:

Leder:        Jon Høvik

Nestleder: Anne Hestness Trommestad

Styremedlemmer: Kari Pedersen, Christina Lohne og Anne H. Vartdal

Vararepr.: Sven Anderson og Hanne de Presno