Vold og seksuelle overgrep

Vi skal bli bedre til å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Våren 2019 deltar personalet på et kompetansehevingsprogram i regi av Arendal kommune.

Vi skal våge å se, tørre å spørre og ha mot til å handle. Dere får mer informasjon på vårens foreldremøte.

Handlingsplan_kunnskapsoversikt_del 1

Handlingsplan_tiltaksliste_del 2

 

Har du opplevd/opplever du vold hjemme? Vi kan hjelpe deg å finne ut hvor du kan få hjelp.